De eerste lichting nieuwe docenten, opleiding 2014De tweede lichting nieuwe docenten, opleiding 2015De derde lichting nieuwe docenten, opleiding 2016De vierde lichting nieuwe docenten, opleiding 2016De vijfde lichting nieuwe docenten, opleiding 2017Docenten opleiding Tai Chi Tao/ Qigong 2018 Vervolg


Onlangs hebben we moeten besluiten om niet langer opleidingen te verzorgen ivm gezondheidsproblemen.

Er hadden zich al erg veel mensen aangemeld voor de opleiding en die wilden we eigenlijk niet teleurstellen.We zijn op zoek gegaan naar een oplossing en hebben die gevonden.

Tot mijn grote vreugde kan ik het volgende meedelen.

In het vervolg gaat de opleiding tot Docent Tai Chi Tao verzorgd worden door Michel Naafs en Veronique Rillmann.

Veronique Rillmann is oa. acupuncturist en heeft een eigen Praktijk, The Yellow Maple, zij zal het theoretische gedeelte voor haar rekening nemen.

Michel Naafs is oa. Docent Tai Chi Tao/Qigong en runt het Zentrum, in Aadorp, waar ook de opleiding verzorgd gaat worden.

Bij dit duo is dus veel kennis aanwezig van zowel de theorie van de 5 Elementen Leer als van de Tai Chi Tao.

Het gehele opleidingspakket van Tai Chi Tao Drenthe wordt integraal overgenomen.


De opleiding bestaat uit de volgende aspecten:

* Algemene Theorie

* Voeding en typologie

* Element Water

* Element Hout

* Element Vuur

* Element Aarde

* Element Metaal

Naast het uitgebreide theoretische gedeelte worden er een aantal DVD’s vestrekt met daar op de bijbehorende oefeningen.

De opleiding duurt 12 maanden, gegeven op een vaste zaterdag in de maand, naar alle waarschijnlijkheid de 3de zaterdag.

Op opleiding vindt plaats op de volgende locatie:

Het Zentrum

Albardastraat 16

7611 BD Aadorp.

Tel. 06 12182866


De opleiding wordt afgesloten met een theoretisch- en een praktijk examen.

Daar veranderd dus niets aan.

Als u zich inschrijft is dat voor de gehele opleiding.

Opgeven kan via het volgende e-mailadres:


    hetzentrum@mail.com


Ik hoop u hiermee toch nog aan een goede en vertouwde opleiding te helpen en wens u alvast veel plezier als Docent Tai Chi Tao/Qigong in de toekomst.

Mochten er vragen zijn hierover, hoor ik het graag.Docentenopleiding Tai Chi Tao/ Qigong / 5 Elementenleer Wu Xing

Opleiding Docent Tai Chi Tao/Qigong 2018


De afgelopen jaren heeft Tai Chi Tao Drenthe in een 5tal groepen een groot aantal mensen opgeleid tot Docent Tai Chi Tao/Qigong.

Zowel de theorie als de bijbehorende bewegingsleer werd in een jaar met hard werken eigen gemaakt.

Helaas moet ik meedelen dat er vanaf volgend jaar, 2018, wegens gezondheidsredenen geen opleiding meer gegeven kan worden.

Er komt tamelijk onverwacht een eind aan het Tai Chi Tao Opleidingscentrum Drenthe.


Met vriendelijke groet,


Jaap LuytenOpleiding Tai Chi Tao/ Qigong / 5 Elementenleer Wu Xing

Voor de 5e keer start in het Tai Chi Tao Drenthe Opleidingscentrum in januari 2017 een opleiding Docent Tai Chi Tao/ Qigong en 5 Elementenleer. Gedurende deze opleiding wordt u uitgebreid ingewijd in de theoretische achtergronden van de 5 Elementenleer, Wu Xing, en in de bijbehorende bewegingsleer Tai Chi Tao/ Qigong.

Als u meer verdieping zoekt in de Tai Chi Tao of eventueel graag zelf docent wilt worden in deze mooie bewegingsleer, wordt u nu de kans geboden.

De opleiding geeft inzicht in het ontstaan van de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG) en de achtergronden van hiervan.

De opleiding duurt een jaar en wordt in maandelijkse blokken aangeboden.
De cursisten krijgen een theoretische en praktische scholing.
De theorie wordt in modules uitgereikt per cursusdag en vormt aan het eind van de opleiding een uitgebreid theorieboek.
Tevens wordt er voldoende beeldmateriaal verstrekt in de vorm van instructie DVD's.
Hiermee komt men als docent goed beslagen ten ijs, met ruim voldoende praktische- en theoretische achtergrondkennis.
O.a. het volgende komt aan bod:

* Theorie over de 5 Elementenleer, Wu Xing
* Het begrip Chi

* Achtergrond Yin en Yang

* Voedingsleer
* Thermische werking van voedsel

* Orgaanklok

* Ko- en Sheng cyclus

* Typologie per element

* Element Water
* Element Hout
* Element Vuur
* Element Aarde
* Element Metaal

* Energierichting van de elementen

* Ademhalingstechnieken
* Stoeloefeningen
* Houding en Beweging

Er wordt uitvoerig in gegaan op de theorie achter de diverse Elementen.

De bijbehorende (5 Elementen) oefeningen zijn oa.

· de Drie Eenheid

· de Harmonie

· Terug naar de Bron

· de Ontluiking

· Ba Duan Jin

· 18 Steps Tai Chi Qigong Shibashi

· Ademhaling van de Keizer

. de Dageraad

Per cursusdag wordt een certificaat verstrekt, indien gewenst.
De certificaten tonen aan dat de modules ook daadwerkelijk gevolgd zijn.
Daarna kan middels een praktijk en theorie examen een diploma Docent Tai Chi Tao/ Qigong worden gehaald.
Middels deze opleiding wordt een zekere diepgang gewaarborgd voor toekomstige docenten.
Ook voor mensen die geen docent willen worden biedt deze cursus een persoonlijke verdieping in de 5 Elementenleer.Indien gewenst wordt men door ons aangemeld en opgenomen bij de Oostelijke Groep van Tai Chi Tao en Qigong leraren en in het bestand ingevoerd.

De eerstvolgende opleiding start in een nog te bepalen weekend in januari 2018.

De kosten zijn €90.— per cursusdag.Dit is inclusief lunch, uiteraard naar goede traditie met eigengemaakte soep, theorieboek uitgereikt per module, theorieboek met beschrijving van de oefeningen en een aantal instructie dvd’s.

Mochten er vragen zijn, Tai Chi Tao Drenthe is bereikbaar onder mobiel nummer: 06 27221543.

Bij geen gehoor volgt dan vanzelf de voicemail en wordt er teruggebeld.


De opleiding wordt gegeven op het volgende adres:


Tai Chi Tao Drenthe Opleidingscentrum

Centrum voor Welzijn en Gezondheid

het Haagje 109

7902 LD Hoogeveen.


Er is voldoende eigen parkeerruimte aanwezig.De vijfde lichting nieuwe docenten, opleiding 2017