De 5 elementen

Tai Chi Tao gaat uit van de 5 elementen leer, Wu Xing.
Hier vindt u een overzicht van de 5 elementen en hiermee in verband staande organen, smaken en seizoenen ed.
Het onderstaande tabel geeft een goed overzicht.

De vijf elementen zijn:
 • Hout
 • Vuur
 • Aarde 
 • Metaal
 • Water
De 5 elementen zij verbonden met de organen in ons lichaam en geven tevens de seizoenen aan.
Deze verbondenheid heeft tevens grote lichamelijke en geestelijke invloeden.
De organen hebben ook een onderlinge verbondenheid en zodoende invloed op elkaar.De vijf elementen met de gekoppelde organen:
 • Hout:    Lever en Galblaas
 • Vuur:    Hart en Dunne darm
 • Aarde:  Maag, Milt en Alvleesklier
 • Metaal: Longen en Dikke darm
 • Water:  Nieren en Blaas
                    
*De vijf elementen met de bijbehorende seizoenen:
 
 • Hout:    Lente
 • Vuur:    Zomer
 • Aarde:  Nazomer
 • Metaal: Herfst
 • Water:  Winter

*De vijf elementen samengevat in een beknopt overzicht:

 
 
Element
Hout
Vuur
Aarde
Metaal
Water
Levensfase
Geboorte
Groei
Jeugd
Volwassenheid
 Ouderdom
Dood
Verval
Jaargetijde Lente Zomer Nazomer Herfst Winter
Dagindeling
Morgen
Middag 
Namiddag 
Avond 
Nacht 
Klimaatfactor
Warme wind
Verzengende hitte
Vochtigheid
 Droogte
Natte koude
Positieve emotie
Fantasie
Energie
Vreugde
Geluk
Liefde
Eer 
Evenwicht
Openheid 
Moed
Levensmoed
Zachtheid
Kalmte
Negatieve emotie
Ergernis
Woede
Drift
Gejaagdheid
Arrogantie
Ongeduld
Zorgen
Tobben
Verdriet
Depressie      
Zorgen
Angst
Vrees
Orgaanpaar
Yin   /
           yang
Lever

   Galblaas
Hart

   Dunne darm
Milt

  Maag
Longen

   Dikke darm
Nieren

  Blaas
Zintuigorganen
 Ogen
 Tong
Mond
Huid
 Neus
 Oren
Smaak Zuur Bitter Zoet Scherp Zout
Kleur
 Groen
 Rood
 Geel
 Wit
Blauw zwart